Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για κάθε επιχείρηση το σημαντικότερο κεφάλαιο στην προσπάθεια ανάπτυξής της.

Η ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. επενδύει σε δυναμικό υψηλής κατάρτισης και ικανοτήτων στοχεύοντας στην αρτιότερη στελέχωση των επιχειρησιακών της τμημάτων.

Με βασική θεώρησή της ότι η εκπαίδευση παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη των στόχων της, προσφέρει στους εργαζομένους της διαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης και εξέλιξης.

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμφορείται από τις αρχές της αξιοκρατίας και του σεβασμού της προσωπικότητας, τα στελέχη μας μπορούν να αναπτύξουν της δυνατότητές τους, καθώς και να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας της εταιρείας μας, αποστείλατε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mailinfo@entexnoslogistiki.gr

Μοιραστείτε το