Κατανοώντας τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο υφιστάμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Συντάσσουμε τις απαραίτητες μελέτες καθώς και όλο τον φάκελο για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Μοιραστείτε το