Οι μεγάλες αλλαγές στην ήδη πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία και η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών για την εκπλήρωση των περισσοτέρων φορολογικών υποχρεώσεων, καθιστούν δυσεπίλυτο πρόβλημα την ενασχόληση με τα φορολογικά θέματα. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει μια ολοκληρωμένη παροχή φορολογικής υποστήριξης φυσικών προσώπων με στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Αναλυτικά οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος
  • Σύνταξη όλων των σχετικών δηλώσεων φορολογίας της ακίνητης περιουσίας
  • Φορολογικό σχεδιασμό στη διαχείριση των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων
  • Παροχή συμβουλών για την ορθή εφαρμογή και εκτέλεση των φορολογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία
  • Σύνταξη καταστάσεων διαθέσιμου προς ανάλωση κεφαλαίου

Μοιραστείτε το