Η ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας σαν στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να λάβουν τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις και να βελτιώσουν τη διαχείριση της επιχείρησής τους, παρέχει μια πληθώρα συμβουλευτικών υπηρεσιών, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Τρόποι ανάπτυξης επιχείρησης
  • Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση της επιχείρησης
  • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
  • Έλεγχος και αξιολόγηση των λογιστικών και οικονομικών τμημάτων της εταιρείας
  • Σύνταξη Business Plan

Μοιραστείτε το