Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών υπηρεσιών σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους οικονομολόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Σύνταξη προϋπολογισμών
  • Μηνιαία παρακολούθηση οικονομικών αποτελεσμάτων
  • Μηνιαία παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών, αναφορά για τις αποκλίσεις, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας.
  • Ταμειακοί προγραμματισμοί
  • Μελέτες για εξαγορές-πωλήσεις επιχειρήσεων
  • Οργάνωση και παρακολούθηση του τμήματος κοστολόγησης των εταιρειών-σχεδιασμός
  • Εβδομαδιαία παρακολούθηση χρηματικών ροών

Μοιραστείτε το