Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογιστικών υπηρεσιών με στόχο την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου των επιχειρήσεων – πελατών μας και ταυτόχρονα την εξασφάλιση έγκυρης και έγκαιρης λογιστικής πληροφόρησης που συμβάλει καθοριστικά στη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αναλυτικά οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών του ΚΦΑΣ
  • Επίβλεψη των εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης
  • Εφαρμογή του γενικού λογιστικού σχεδίου με προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησης
  • Κατάρτιση μηνιαίων οικονομικών αναφορών
  • Σύσταση εταιρειών αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες συναλλαγές με τις Δημόσιες υπηρεσίες
  • Λύση εταιρειών αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες συναλλαγές με τις Δημόσιες υπηρεσίες
  • Μετατροπές – συγχωνεύσεις εταιρειών
  • Διεκπεραίωση όλων των εργασιών και συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις Δημόσιες υπηρεσίες

Μοιραστείτε το