Η ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., γνωρίζοντας τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις των καιρών, παρέχει μια σειρά από νομικές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Συνεργάζεται με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, με ιδιαίτερη εμπειρία στο σύνολο του εμπορικού, πτωχευτικού και αστικού δικαίου. Τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας δικηγορικά γραφεία είναι:

Ελευθέριος Θεοδωρέλλης: Έλαβε πτυχίο Νομικής Σχολής το 2005 από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2007 και Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις ενασχολούμενος με υποθέσεις Ποινικού, Εμπορικού και Πτωχευτικού Δικαίου.

Ειδικότερα έχει πλούσια εμπειρία στις διαδικασίες της εξυγίανσης και διάσωσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων των αρ. 99 επ. Πτωχ. Κώδικα (διαδικασία εξυγίανσης και αναδιοργάνωση), στις εταιρικές και εμπορικές συμβάσεις και στο οικονομικό και φορολογικό ποινικό δίκαιο.

Παρέχει ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, ως νομικός σύμβουλος εταιρειών. Έχει δε ασχοληθεί εκτενώς με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης απαιτήσεων.

 

Ιωάννης Τσακόπουλος: Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και Συνεργάτης της Τράπεζας EurobankErgasiasAE από το 2011.

Ειδικότερα, οι Τομείς Πρακτικής του είναι οι εξής: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο & Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Δίκαιο Εμπορικής Αντιπροσωπείας και Διανομής, Τραπεζικό Δίκαιο - Ρύθμιση οφειλών, Είσπραξη Απαιτήσεων.

 

Επίσης, η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη κάλυψη σε όλες τις απαιτήσεις που αφορούν συμβολαιογραφικές πράξεις εταιρικής ή αστικής μορφής. Συνεργάζεται με το συμβολαιογραφικό γραφείο της κας Ευαγγελίας Ζαχαριάδη. Η Συμβολαιογράφος Αθηνών Ευαγγελία Ζαχαριάδη του Χρυσοστόμου και της Αλεξάνδρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών με βαθμό «λίαν καλώς», και, αφού άσκησε δικηγορία με ευρύ φάσμα υποθέσεων αλλά κύριο προσανατολισμό στο αστικό και εμπορικό δίκαιο, τον Ιούνιο του 2008 έλαβε μέρος για πρώτη φορά στον πανελλήνιο διαγωνισμό συμβολαιογράφων στον οποίο και πέτυχε.

Διατηρεί από το Μάρτιο του έτους 2009 συμβολαιογραφείο στο κέντρο της Αθήνας, επί των οδών Μαυροκορδάτου αρ.13 και Εμμ. Μπενάκη αρ.24 (8ος ορ.) και έχει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις εταιρικού, εμπράγματου, ενοχικού, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου, αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά και είναι πιστοποιημένη φορέας για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών κ.λπ.). 

Μοιραστείτε το